QUI SOM

El despatx PEDRÓS DÍAZ ADVOCATS està format per l’advocada Montse Pedrós Díaz, col·legiada núm. 39779 per l'II·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb la col·laboració d'altres professionals

Titulada en Graduat Social, especialitat  Relacions Laborals, Màster en Dret Civil Català i de Familia, ambdues titulacions obtingudes per la Universitat de Barcelona, Diploma de Mediació per la Universitat de La Rioja.

En permanent actualització per mitjà d'una formació continuada. L'objectiu és un compromís d'oferir el millor servei al client.

El despatx es troba adaptat a les noves tecnologies ajustant-se a les exigències actuals.

Presta serveis jurídics en les seus d’Igualada i de Barcelona des de l’any 2012. Anteriorment ha estat prestant serveis en diferents despatxos professionals assolint anys d'acreditada experiència professional


Com a professional prioritza sobretot un tracte personal fonamentat en una relació de confiança entre client i advocat


La finalitat del servei és trobar la millor solució en els casos plantejats amb ple compromís de qualitat, rigor i transparència.

Considera que el primer objectiu que s’hauria de plantejar l’advocat és l’evitació del conflicte, cercant una solució extrajudicial amb la finalitat d’aconseguir un bon pacte. Només quan l’avinença no es pot assolir, és aconsellable demanar l’empara dels Tribunals per mitjà d’un procediment judicial.