Accidents

Procediments de reclamació d’indemnització per danys materials i lesions en diferents tipus d’accidents:

  • Assessorament i/o assistència integral a víctimes d'accidents de tràfic, reclamació d'indemnització i personació en el procediment judicial.
  • Accidents en via pública.
  • Accidents dins l'àmbit laboral.