Dret de família

Especialitat del dret que regula les relacions familiars: constitució, organització i dissolució de la família com a grup, en els seus aspectes personal i patrimonial dins d’un marc normatiu comú estatal tenint en compte l’aplicació de drets forals de diferents comunitats autònomes, i, si cal, del dret comunitari i extracomunitari.


A Pedrós Díaz Advocats comptem amb advocats especialistes en divorci a Vilafranca del Penedès per tractar tot tipus d'assumptes en dret familiar, com ara:

  • Assessorament i defensa en procediments de divorci, separacions, ruptures de parelles de fet.
  • Liquidació del règim econòmic matrimonial.
  • Procediments de guardes i custòdies.
  • Modificació del règim de mesures.
  • Execucions per incompliment de pensions d’aliments, compensatòries.
  • Reconeixement de sentències de divorci dictades per tribunals estrangers.
  • Procediment de filiació (paternitat).